Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zapalují karaimové šabatové svíčky?

 

Karaimové vždy (až na malé výjimky – silně rabanizované istanbulské karaimy v 16-tém století) věřili, že zapalování svíček, stejně jako jiného ohně v době Šabatu je porušením zákazu:

V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí. (Ex 35:3)

Tento biblický zákaz je v přímém rozporu s rabínským požehnáním, které rabanité pronášejí nad šabatovými svíčkami: Pochválem budiž Hospodine, Bože náš, králi Světa, jenž jsi nám nařídil, rozsvěcovati světlo Šabatu. Nikde v Tóře a dokonce ani Ústním zákoně rabínů, nenajdeme příkaz rozsvěcovat šabatové svíce. Pronášení tohoto požehnání, je v přímém rozporu s Tóru, která nám zakazuje přidávat nebo ubírat z příkazů Tóry.

K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. (Dt 4:2)

Obrazek

Je zajímavé, že mnoho karaimských chachamů nepovažovalo a nepovažuje elektřinu za oheň, protože elektřina má úplně jiné fyzikální vlastnosti a chování než oheň. Například poslední krymsko-egyptský chacham Tovja Simovič ha-Levi Babovič považoval elektřinu za dar JHVH za tisíciletí poctivého dodržování zákazu používat oheň během Šabatu, a za určitých okolností připouštěl užití elektřiny během Šabatu, například jako zdroje světla pro studium Tóry, nebo jako zdroje tepla ve studeném zimním období. Část konzervativních egyptských karaimů žijících v Izraeli, odmítá vedle užití ohně i užití elektřiny. Egyptší karaimové žijící v USA – San Francisco/Dali City, jsou naopak ve věci elektřiny zastánci chachama Baboviče, a připouštějí například cestování v rámci města (elektřinou poháněnou) veřejnou dopravou.