Jdi na obsah Jdi na menu
 


Následky světského karaimského nacionalizmu, hraničícího s šovinizmem, předpovídal ve svém dopise slavnému polskému turkologovi prof. Zajaczkowskemu v roce 1937 poslední,  rusko-egyptský chacham Tovja Simovič Levi Babovič (blahoslavena budiž jeho památka):

..ještě před 30 lety karaimové neuznávali nacionalizmus, ale pouze náboženství. Náboženství je tak zvláštní svazek, že nic podobného neznám. V době kdy jsme (už po bolševické revoluci) řešili, bohužel ne dostatečně, jak zachránit naše náboženství, se zrodil nový svazek – nacionalizmus. Toto období bylo pro nás fiaskem. Nacionalizmus se ukázal být slabou náhradou náboženství a absolutně nemohl náboženství nahradit…..Nejspíš řeknete, že jsme náboženství nikdy neopustili a že jej ani v budoucnu nemíníme opustit. Ano, v tomto máte pravdu, ale faktem je, že jsme přestali považovat náboženství za stavební kámen našeho života, a s toho vyplívá, to co jste psal v předchozím dopise: „Znalost našeho náboženství a hebrejského jazyka je u nás bohužel velmi malá. Nemáme odborníky, dobré pedagogy…!“ Vy opět můžete namítnout, že jsme dělali, co bylo v našich silách, a že není naší vinou, že se naše úsilí nesetkalo s úspěchem. Na první pohled, se může zdát, že máte pravdu, ale po podrobnějším zkoumání zjistíme, že nacionalizmus vytlačil náboženství.

Nacionalizmus, který má vždy tendenci sklouznout na cestu šovinizmu, je nebezpečný dokonce i pro národy čítající miliony svých synů, kteří jsou spolu spojeni územím, jazykem, kulturou apod. pro tak malou komunitu jako jsou karaimové, bude nacionalizmus jistou smrtí, pokud vytlačí náboženství. Ale JHVH je milostivý, a dá karaimům zdravý úsudek, aby poznali, že náboženství je jedinou cestou k obnově. Pokud nechceme aby karaimové zmizeli z povrchu země, nemůžeme čekat až další pokolení pochopí, že je opět nutné přidat náboženství do života.

(zde končí ruský text, další odstavce jsou v hebrejštině)

Kdo je zodpovědný za malý počet karaimů, pokud ne nacionalizmus? Zavřeli jsme dveře naší karaimské komunity. Slepě jsme je zavřeli. Výsledkem je odliv z komunity, a nulový příliv do komunity. Z tohoto důvodu jsem hluboce přesvědčen, že musíme otevřít dveře, tak jako jiné národy a náboženství. Musíme udělat vše, aby k nám přicházeli noví lidé, a stali se součástí naší komunity……

 

 

Překlad může být použit pouze se souhlasem autora překladu.