Jdi na obsah Jdi na menu
 


Talmudisté upravili pravdivé poselství Tory přidáním rabínského učení obsaženého v Talmudu, o kterém tvrdí, že byl předán Bohem.

Obrazek

Navzdory faktu, že v celém TANACHu neexistuje žádná zmínka o Talmudu.

Obrazek

Nesmyl o dvou Tórach je snadno vyvratitelný!

Slovo Tóra jako SOUBOR zakonů předaných JHVH se objevuje POUZE jako singulár, na rozdíl od jednotlivých příkazů.

Například ve

1)

Dt 31:9 - I napsal Mojžíš tento zákon (Tóra - soubor zákonů) a předal jej kněžím, Léviovcům, kteří nosili schránu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským starším. = zde je Tórou v singuláru označen kompletní soubor toho co přikázal JHVH Mošemu!

2)ALE!!!!

Nu 6:13 - Toto je řád (tóra - jednotlivý příkaz) pro nazíra: V den, kdy skončí doba jeho nazírství, přivede ho kněz ke vchodu do stanu setkávání. - jedná se o specifický a jednotlivý příkaz, NE o celý soubor příkazů!

DALŠÍ PŘÍKLADY Nu 5:29-31 NEBO Lv 7:1 NEBO Lv 11:46-47!

Obrazek

Obrazek

3) slovo Tora v plurálu TÓROT

Lv 26:46 - Toto jsou nařízení (haChukim), řády (vehaMispatim) a zákony (vehaTOROT), jež Hospodin vydal na hoře Sínaj prostřednictvím Mojžíše, aby byly mezi ním a syny Izraele. - je ale jasné, že se nejdná o několik kompletních souborů zákonů tak jak jsou chápany v prvním příkladě, ale o soubor několika konkrétních nařízení (tóra/tórot) tak jak jsou miněny v druhém příkladě, které obsahuje soubor zákonů (TORA) předaných JHVH Mošemu na hoře Sinaj.

Dle rabínské logiky by musel JHVH předat Mošemu MINIMÁLNĚ 2 typy “Tóry” + dalších 6 částí (spíše více, slova nejsou v duálu) což je NESMYSL, jedná se POUZE o JEDNU Tóru, která se skládá z mnoha (více než dvou) řádů (mispatim), naučení (tórot), nařízení (chukim) a přikázání (micvot)!!! - vydal jsi jim přímé řády (mispatim jesarim) a spolehlivá naučení (torot emet), dobrá nařízení (chukim) a přikázání (micvot).