Jdi na obsah Jdi na menu
 


Holení, stříhání, tetování, zářezy,….

Tora v části Lv 19:27-28 říká: Nebudete si přisřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu.
Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.

Tora zde zakazuje:
1) stříhání / řezání hlavy nebo vlasů
2) stříhání / řezání oblyčeje nebo vousů
3) řezání do masa / těla
4) popisovat tělo

ObrazekCo vlastně tato pasáž Tory zakazuje? Požaduje aby jsme si nechali narůst "kotlety" a la Elvis? Nebo pejzy jako Rabanité? Pro pochopení těchto nařízení musíme hledat odpověď v širším kontextu TaNaCHu a doby ve které byla Tora předána!
Začněme třeba prvním nařízením, tj. zastříhaváním vlasů dokola. Přesně je zakázáno zastřihávat "Peah" hlavy. Výraz "Peah" je často překládán jako "kotlety", ale spravně to znamená okraj ci strana. Tento význam výrazu "Peah" dokládají stovky pasáží TaNaCHu např.: I pro druhý bok příbytku, k severní straně, dvacet desek "Peah" (Ex 26:20) ci Na západní straně "Peah" bude tvořit pomezí Velké moře od jižního pomezí až naproti cestě do Chamátu. To bude západní strana "Peah". (Ez 47:20)
Přisřihovat na hlavě vlasy dokola znamená nezastřihávat vlasy dokola na způsob "ostříhat podle hrce" tak jak to dělali pohané.

 

Tora v části Lv 19:27-28 říká: Nebudete si přisřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu.
Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.

Zastříhávání vlasů je zopakováno v DT 14:1-2 kde se dočteme:Jste synové Hospodina, svého Boha. Nebudete si pro mrtvého dělat smuteční zářezy, ani mezi očima lysinu.
Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Mnoho lidí nepřikládá tomuto verši velký význam, protože nechápe význam výrazu "mezi očima lysinu", tento výraz znamená vlasy na přední časti hlavy nad očima. Z toho verše je pochopitelné, že zákaz se nemusí týkat pouze přistřihávání vlasů dokola, ale i vyholování okraju hlavy/vlasů a la punk, čakry ap. Dále zjištujeme že zákaz je spojován ze smutkem za zemřelého, tj. vytvářet lysinu jako akt smutku za zemřelého. V době před předáním Tory si pohané vyholovaly lysiny za zemřelé a zjizvovali si kůži, některé národy tak činí dodnes.

Tora v části Lv 19:27-28 říká: Nebudete si přisřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu.
Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.

Jakkoli se může zdát vyholování lysiny pro mrtvého pro dnešního člověka nezvyklé, v minulosti to bylo pro pohanské narody běžné.
Je zajímavé, že Tora povoluje tento smuteční zvyk ne-Israelitum v jednom určitém případě a to v případě zajaté nežidovské ženy: přivedeš ji do svého domu. Ať si oholí hlavu a ostříhá nehty
 a odloží svůj plášť, v němž byla zajata, a zůstane v tvém domě. Po dobu jednoho měsíce bude oplakávat svého otce a svou matku. Potom k ní smíš vejít, budeš jejím manželem a ona bude tvou ženou. ( Dt 21:12-14 ). Tora tento zvyk povoluje jako akt milosrdenství vůči ženě, která oplakává své zabité rodiče.
Vyholování lysiny jako smuteční zvyk zmiňují také proroci :Vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalozpěvy. Na všechna bedra vložím žíněnou suknici, na každé hlavě bude lysina. Učiním, dže bude v zemi smutek jako nad jednorozeným a její poslední chvíle jako den hořkosti. ( Am 8:10 ) a Vyholte si lysinu a ostříhejte se kvůli svým rozkošným synům, udělejte si širokou lysinu jako sup, že byli od vás přesídleni. ( Mic 1:16)
Tyto a jiné pasáže TaNaCHu dokazují, že je zákázáno holit si hlavu jako části nějakého smutečního aktu.
To znamená, že TaNaCH nám v LV 19 nepřikazuje, že by jsme si museli nechat narůst "kotlety" či pejzy. TaNaCH pouze zakazuje vyholovat si okraje hlavy jako součast pohanského kultu či smutečního aktu. Vyholování a holení se z estetických a jiných důvodů zakázáno není.

Obrazek

Tora v části Lv 19:27-28 říká: Nebudete si přisřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu.
Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.

Tora ve verších Lv 19:27, Lv 21:4-5, Dt 14:1-2 zakazuje 4 smuteční akty či aktivity spojené s pohanským kultem:
1) Vyholování lysiny jako součásti smuteční aktu či pohanského kultu (mniši, hare kršna ....)
2) Holení vousů jako jako součásti smuteční aktu či pohanského kultu
3) Vytváření zářezů jako součásti smuteční aktu či pohanského kultu
4) Psaní na kůži, vyváření značek na kůži, tetování, branding..... jako součásti smuteční aktu či pohanského kultu
Zajímavý je bod 4) tedy tetování jako součásti smuteční aktu či pohanského kultu. To je zmíněno pouze jednou v Lv 19:28 a již se nikdy v TaNaCHu neopakuje. Tora se zmiňuje pouze o psaní na kůži jako aktu zasvěcení se JHVH : Onen řekne: "Já jsem Hospodinův" a jiný se nazve jménem Jákobovým, další si napíše na ruku: "Jsem Hospodinův" a dá si čestné jméno Izrael." (Iza 44:5). Psaní na kůži/vytváření značek/tetování jako součásti smuteční aktu je i dnes běžnou věcí. Například je možné vidět hasiče a policisty z NY, kteří mají tetování na počest svých mrtvých kamarádů a kolegů.

 

 

Obrazek