Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sukot - mylné představy rabínů

Rabanité tvrdí, že termín VEZMETE ve verši: Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, větve hustě olistěných keřů a potočních topolů a sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. (Lv 23:40) znamená mávání svazkem čtyř vyjmenovaných druhů rostlin.

Obrazek

Dále tvrdí, že termín "plody ušlechtilých stromů" odkazuje na Etrog (citron) a palmové ratolesti vykládají jako VĚJÍŘ z palmových ratolestí.

To ale z TaNaCHu nevyplívá, ten nám nepřikazuje ani mávat, ani nás neinformuje, že ušlechtilé plody jsou právě Etrogy, ani že máme udělat z palmových ratolestí vějíř!

Obrazek

Termín "větve hustě olistěných keřů" vykládají jako myrtový keř, přestože se ale jedná o chybný výklad jak dokazuje kniha Nehemia: a vyhlásit a rozhlásit ve všech svých městech a v Jeruzalémě: "Vyjděte na hory, přineste větve oliv šlechtěných i planých i myrtové (hadas) a palmové a jiných listnatých stromů, abyste mohli udělat stánky, jak je psáno." (Ne 8:15) nám ukazuje že se jedná o dvě různé rostliny Avot a Hadas.

Rabanité tvrdí i další věci na toto téma, které nemají oporu v Miqrah.

TaNaCH nás informuje že: Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, což přesně definuje pouze první den, ale Rabanité rozšířili nařízení o Lulavu a Etrogu na všech sedm dní svátku.

Mění tak význam slov BaJom haRišon, které znamenají prvého dne, stejně jako slova Vajechal Elohim baJom haŠevii melachto ašer asa znamenají: Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. (Gn 2:2).

JHVH přece nedokončoval Své stvoření Světa během šesti dní předchozí práce, ale dokončil Svět přesně sedmého dne.

Z toho je jasné, že také my máme brát jmenované věci pouze první den svátku (ulekachtem lachem baJom haRišon) a ne po všech sedm dní Sukot.