Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současný kalendář určující letopočet jako 5767 je rabínský vynález. Zdrojem pro toto stanovení je ranná rabanitská práce Sedher ''Olam Rabba, která byla vytvořena přibližně ve stejné době jako Mišna, tj. v době mezi roky 200 obč.l. a 300 obč.l. Je nutné podotknout, že tato kniha je plná nepřesností.

Ve středověku v době Zlatého věku Karaitské literatury bylo běžné používat několik datumů souběžně.
Datumy které byly používány:
1) Muslimský datum podle Hidžra
2) Seleukovské datum (Seleukovci - makedonská dinastie).

Karaité častěji používali muslimské datování, protože většinou žili na uzemí politicky a kulturně ovládaném muslimy.
Seleukovské datování bylo velmi staré a bylo používáno na Blízkém Východě před příchodem islámu.
Seleukovský kalendář začíná počítat letopočet od roku 312 před obč.l. kdy byla Seleukosem Nikatorem založena makedonská dynastie Seleukovců.
Dalším způsobem jak určovat letopočet, bylo počítání roků od zničení Druhého Chrámu.
Pro Karaitské Židy nejpřijatelnějším způsobem určování letopočtu, je velmi starý způsob uvedený v Toře.
Podle tohoto způsobu určování letopočtu je rok 3503, tento letopočet je odvozen od odchodu z Egypta.
Toto je původní způsob počítání let tak jak je uveden v Mikrah.

Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. (Ex 12:2)
Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.(1 Kr 6:1)

Tyto pasáže TaNaCHu nám umožňují snadný výpočet letopočtu podle systému uvedeného v Bibli.
V 1 Kr 6:1se uvádí, že Šalamoun začal budovat Chrám v roce 480 po východu z Egypta a že to bylo 4tého roku jeho kralování.
Šalamoun vládl celkem 40 let, tj. vládl 36 let po zahájení stavby chrámu.
1 a 2 královské je uváděno i vládnutí judských králů. Když sečteme dobu vládnutí judských králů a dobu vládnutí Šalamouna dostaneme 430 let. Když přičteme dobu od odchodu z Egypta do 4 roku vlády Šalamouna, tj. 480 let dostaneme 910 let. První Chrám byl zničen 587 před obč.l. a tedy odchod z Egypta proběhl v roce 1497 před obč.l. Tak tedy odpovída rok 2005 podle Gregoriánského kalendáře biblickému roku 3502.
Roš Chodešem Prvního měsíce po Gregoriánském Novém roce začal rok 3503.

Každý národ odvozuje svůj kalendář od nějaké historcké události.
Římané od založení Říma, muslimové od odchodu Muhamada z Mekky(Hidžra).
Israel začal počítat svůj kalendář od odchodu z Egypta.

Současný kalendář určující letopočet jako 5767 je rabínský vynález. Zdrojem pro toto stanovení je ranná rabanitská práce Sedher ''Olam Rabba, která byla vytvořena přibližně ve stejné době jako Mišna, tj. v době mezi roky 200 obč.l. a 300 obč.l. Je nutné podotknout, že tato kniha je plná nepřesností.

Ve středověku v době Zlatého věku Karaitské literatury bylo běžné používat několik datumů souběžně.
Datumy které byly používány:
1) Muslimský datum podle Hidžra
2) Seleukovské datum (Seleukovci - makedonská dinastie).

Karaité častěji používali muslimské datování, protože většinou žili na uzemí politicky a kulturně ovládaném muslimy.
Seleukovské datování bylo velmi staré a bylo používáno na Blízkém Východě před příchodem islámu.
Seleukovský kalendář začíná počítat letopočet od roku 312 před obč.l. kdy byla Seleukosem Nikatorem založena makedonská dynastie Seleukovců.
Dalším způsobem jak určovat letopočet, bylo počítání roků od zničení Druhého Chrámu.
Pro Karaitské Židy nejpřijatelnějším způsobem určování letopočtu, je velmi starý způsob uvedený v Toře.
Podle tohoto způsobu určování letopočtu je rok 3503, tento letopočet je odvozen od odchodu z Egypta.
Toto je původní způsob počítání let tak jak je uveden v Mikrah.

Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. (Ex 12:2)
Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.(1 Kr 6:1)

Tyto pasáže TaNaCHu nám umožňují snadný výpočet letopočtu podle systému uvedeného v Bibli.
V 1 Kr 6:1se uvádí, že Šalamoun začal budovat Chrám v roce 480 po východu z Egypta a že to bylo 4tého roku jeho kralování.
Šalamoun vládl celkem 40 let, tj. vládl 36 let po zahájení stavby chrámu.
1 a 2 královské je uváděno i vládnutí judských králů. Když sečteme dobu vládnutí judských králů a dobu vládnutí Šalamouna dostaneme 430 let. Když přičteme dobu od odchodu z Egypta do 4 roku vlády Šalamouna, tj. 480 let dostaneme 910 let. První Chrám byl zničen 587 před obč.l. a tedy odchod z Egypta proběhl v roce 1497 před obč.l. Tak tedy odpovída rok 2005 podle Gregoriánského kalendáře biblickému roku 3502.
Roš Chodešem Prvního měsíce po Gregoriánském Novém roce začal rok 3503.

Každý národ odvozuje svůj kalendář od nějaké historcké události.
Římané od založení Říma, muslimové od odchodu Muhamada z Mekky(Hidžra).
Israel začal počítat svůj kalendář od odchodu z Egypta.