Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propadáme zkáze Hospodine!

Lid israelský zaměnil přímé Boží sinajské učení za temný a pomatený pohanský mysticismus a za ateismus.

Lid israelský se stal obětí, těch, kteří svými chytráckými výklady a výklady výkladů překroutili každé slovo Tory, předělali jasné na temné a přímé na pokřivené.

Lid israelský vyměnili JHVH za pohanske modly Kabaly, které si vypůjčili od neoplatoniků a gnostiků, za modly Ejn Sof, Sefiry a Parcufy.

Obrazek

Neštítili se věnovat těmto modlám Přikázání a zákony Tory, Šabat a kašrut, žalmy a modlitby, vše co patří pouze JHVH, Bohu Abrahama, Jicchaka a Jákoba.

Ustavili třetí sobotní hostinu (seuda šliší) aby mohli oslavovat pohanské modly kabaly - Malchut, Zeir Anpin a Atik Kadiš.

Náš národ zavrhl JHVH a zaměnil víru v JHVH za ateismus nebo za náboženské odpadlictví - Kabalu, talmudismus, hagadický misticismus, judeo-křesťanství či jiné hereze.

Náš národ vyměnil pochopitelnou a jasnou moudrost Tory za judaizovaný platonizmus Filona a za názory jiných méně známých filozofů.

Svatá Tora slouží jako podestýlka zoroastriánským andělům a démonům, Tora je pošlapávána kopyty pohanských ďasů a ďáblů.

Uznáván je monstrózní mysticismus a okultismus Jehudy Chasida a Eleazara z Wormsu, ctěn je Zohar a luritánská Kabala.

Lid Israelský je na rozcestí a má před sebou tři cesty.

První cesta je cesta čisté Sinajské Tory, osvobozené a očištěné od náboženské tvořivosti bezpočtu rabínů, talmudistů a kabalistů.

Druhá cesta je cesta do marné prázdnoty absolutního ateismu, je to cesta "pokrokových Židů", která vede ke gulagům.

Třetí cesta je cesta Jehudy Chasida, Jicchaka Lurii a Bešta, je to cesta na které v bažině mysticismu uvízly a utonuly miliony našich předků a cesta odpadlictví mesiánských Židů, hledajících spasení v utrpení a smrti Ježíše Nazaretského.

Pouze první cestou lze dosáhnout náklonosti JHVH a díky tomu i míru a úcty národů.

Zkrácený úvod knihy Dr. Michaila Rozina - MeLuachot haBrit ad haKabala veChasidut - HaNiuun haMisti šel haJahadut ha Modernit (Od sinajských desek smlouvy ke Kabale a Chasidismu - mystická degradace moderního judaismu) / Jeruzalém 1999

Dr. Michail Zalmonovič Rozin

1973 - 10 dní po Jom Kipurské válce poslal žádost o vystoupení z KSSS, adresátem byl samotný Brežněv!

1977 - Michail Zalmonovič Rozin daroval státu Israel (prostřednictvím prezidenta Efrajima Kacira) starobylou Toru, Tora je uložena v Židovské národní knihovně pod

inventárním číslem Heb. 24 0 5827

V současné době žije v Kirjat Arba u Hebronu

 

Dílo:

Saň požírající Izrael

Tóra v temnu komentářů a komentáře ve světle Tory

Od sinajských desek smlouvy ke Kabale a Chasidismu

Proč byl zničen druhý Chrám. Ústní zákon jako alternativa Tory.