Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Příkaz, který rabinističtí Židé vykládají jako odkaz na Tefilin považují karaitští Židé za metaforu, která zdůrazňuje důležitost pamatování a dodržování Tory.

tefilin.jpg

Jedna legenda tvrdí, že karaitští Židé ( a před nimi Saducejové ) nosili tefilin MEZI OČIMA přímo nad nosem. Legenda tvrdí, že Saducejové vymizeli právě proto, že si dávali Tefilin mezi oči a dále říká, že s takto přiloženými tefilin narážely Saducejové do zdí až jejich nosy pronikly do jejich mozků a okamžitě je zabily. Karaité a jiní odpůrci "ústního zákona" jsou zobrazováni jako idioti s bláznivými zvyky. Tato legenda měla ukázat, že není možné žít podle Tory tak jako Karaité, ale že je nutné mít nejaký ústní zákon, který by ochránil Židy od sebezničení.

Obrazek

Tato legenda je naprosto nepravdivá. Předpokládá, že Karaité a Saducejové vykládají " Totafot mezi tvýma očima" stejně jako rabinističtí Židé, tj. tefilin. Doopravdy Karaité ani Saducejové nikdy nenosili tefilin, protože je jasné, že se v Toře o žádných tefilin nemluví. Jedna rabínská diskuze byla na téma - Jak mohou karaitští Židé udělat tefilin bez "návodu", který je obsažen v ústním zákoně. Odpověď byla taková, že nemůžou, protože pouze " ústní Tora" obsahuje postup jak tefilin vytvořit.

Výraz, který údajně přikazuje udělat tefilin se objevuje 4krát v Toře (Ex 13,9; Ex 13,16; Dt 6,8-9; Dt 11,18). Je potřeba poznamenat, že obtížné slovo "TOTAFOT", které Rabíni vykládají jako tefilin, ve skutečnosti znamená "vzpomínka/paměť/památka". Je to zřejmé z Ex 13,9, kde je slovo "TOTAFOT" nahrazeno více používaným ekvivalentem "ZICHARON", tj. "vzpomínka/paměť/památka".

Obrazek

Talit karaitští Židé používají, pouze má jiné modrobílé cicijot bez uzlů. Cicit nosí i karaitské ženy, protože Tora nerozlišuje mezi mužem a ženou, ale obecně přikazuje nosit třepení.

Tefilin karaitští Židé nepoužívají, protože nejsou předepsány Torou.

Později dodám další informace.

Jedna z nejznámějších rabanitských pomluv tvrdí, že karaitští Židé věší svůj cicit na zeď místo aby jej nosili, což je absolutní nesmysl. V Bibli je psáno - Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání a plnili je, abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako se jimi řídí smilníci(Nu 15,39). Rabíni tvrdí, že karaitští Židé chápou tento verš doslovně a že aby mohl Karait pohlížet na cicit musí být pověšen na zdi a ne být nošen na těle.

Obrazek

Rabínské tvrzení pokulhává ze dvou důvodů:

1) Karaité neinterpretují TANACH vždy doslovně, spíše požadují, aby byl každý výklad postaven na objektivních údajích.

2) rabínská pomluva je zcela mimo realitu, protože příkaz se týká pouze oděvu - Mluv k Izraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a nad třásně ať se dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu (Nu 15,38). V biblické hebrejštině znamená slovo oděv ( BeGeD ), něco co se nosí jako oblečení a je tedy nesmyslné aby byl příkaz vykládán jinak než jako nošení třásní na oděvu. Mimoto Dt 22,12 upřesňuje - Uděláš si střapce na všech čtyřech rozích své pokrývky, kterou se přikrýváš.

Obrazek