Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lži a mylné představy o karaimech

chacham Avraham Ben-Rahamiel Kanai

Je pochopitelné proč mají někteří vezdělaní rabanité mylné předtavy o karaimech, přestože se s karaimy nikdy nesetkali.

Je to tím, že jejich Gedolim, lidé kteří by měli vědět více, nikdy nepřestali pomlouvat karaimy a stalé o nás šíří lži.

 

Některé záměrně šířené lži: 

 

Karaimové se modlí k Mohamedovi.

 

Jednou mě zastavil v Ofaqim v Izraeli (z 10 000 obyvatel je 1200 karaimů) nějaký marocký rabín, který mi začal nadávat (karaimům obecně), že se při modlení klaní a modlí Mohamedovi. 

Nic ho nedokázalo přesvědčit, že jeho tvrzení jsou uplně nesmyslná, protože jeho učitelé v Maroku (kde karaimové nebyli od 13th stoleti!) ho učili, že je to pravda.

 

Machon Meir, Charedi Ješiva je nejznámějši vzdělávací instituce, která šíří tyto lži na internetu, a která tvrdí, ze karaimové jsou nepřátelé Světa:

Machon Meir Weekly Torah Portion Parashat Beha’alotecha 5758 napr. ... Jednota versus hrozba islamského bombového útoku - Rabbi Dov Bigon - Nemůžeme akceptovat jaderné zbraně vyvynuté Pakistánem, ani usilí, kterým chtějí různé islamské země získat zbraně hromadného ničení např. chemické zbraně a bakteriologické zbraně. Není to pouze hrozivá zkáza, kterou mohou takové zbraně způsobit, chas vechalila, ale mohou způsobit i to, že muslimko-KARAIMSKÁ víra držitelů zbraní (Mohamedova meče) zvítězí nad světem, chas vechalila.

 

Jiní rabanitští Gedolim tvrdí, že karaimové jsou odpadlíci, kteří jsou zodpovědní za španělskou inkvizici, a to i přes fakt (zaznamenaný rabanity Avrahamem ibn Daudem a Josefem ben Sadikem), že karaimové byli buď zabiti jako napřiklad karaimský učitel Sidi ibn at Taras, nebo vyhnáni ze Španělska koncem 11 století rabanitou Josefem Ferrizuelem - oblíbencem křesťanského krále Alfonsa VI. Josef Ferrizuel získal od krále povolení vymýtit karaimy a víru Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mošeho, Davida, Šalamouna a Velekněze Cadoka - karaismus z Kastilského království, a to 200 let před Disputací v Barceloně.

Rabbi Tovia Singer píše na internetu: Rambanova disputace v Barceloně v roce 1263 je presvedčivá nejenom historicky, protože se týkala Pablo Christianiho, který byl katolík. Byl židem, který se stal karaimem, a pak konvertoval ke katolicismu.

Singerovi vůbec nevadí, že žádní karaimové v té době již 200 let ve Španělsku nebyli, ani fakt, ze Pablo Christiani byl rabanitský žid z Montpellier v Provence (tam žádní karaimové do pozdního 20 stoleti nebyli), který se stal Dominikánem.

 

Pokud jde o dodržování micvot (prikázání) lžou o nás například takto: Karaimové věší svůj cicit na zdi svých domů. Jeden rabín mi tvrdil, že osobně viděl cicit na 4 rozích střechy karaimské synagogy v Tiberiasu, a vůbec mu nevadilo, že podává křivé svědectví, protože od 10 století není v Tiberiasu žádná karaimská synagoga!

 

Jinou lež o karaimském cicitu, přesněji řečeno o zavěšení cicijot na talit, přináší rabínský Posek (rozhodnutí rabínského náboženského práva) rabbi Jisraela Meira haKohena - jeden ze zakladatelů charedi strany Agudat Jisrael píše nesmysly o karaimském cicitu v Mišna Berura (komentáře k Šulchan Aruchu, Orah Chajim od rabbi Josefa Karo) - tento muž, který zřejmě nikdy neviděl karaimský talit, napsal tyto nesmysly pouze proto, aby ospravedlnil nějaké své halachické rozhodnutí.

Obrazek

Rabanité také šíří lži o karaimech a tefilin (které karaimové nepoužívaji!). 

Mišna Berura říká: A všichni kdo pokládají tefilin na čela (protiklad vlasove linie deklarované rabanitskou halachou) jsou následovnici karaimských zvyků a nedodržují přikázání.

Je zřejmé, ze autorům vůbec nevadí, že se jedná o lež a výmysl. 

Karaimové totiž nikdy nepoužívali tefilin. 

Stejně jako je lež, že karaimové věší tefilin na zeď, a klaní se jim. 

 

Další lží je to, že karaimové sedí celý Šabat na zemi, a nehýbají se až do konce Šabatu.  

 

Z výše uvedených skutečností vyplívá, že pro některé rabanity neplatí zákaz Tóry o pomluvě, urážení a vydání křivého svědectví v případě, že píší, nebo mluví o karaimech.