Jdi na obsah Jdi na menu
 


První článek víry

Háikár hárišon (הראשׁון העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Stvořitel, budiž požehnáno Jeho jméno, stvořil z ničeho nebe a zemi, a vše co je na zemi a na nebi.

Druhý článek víry

Háikár hašéní (השׁני העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Stvořitel, budiž požehnáno Jeho jméno, nemá ani počátku, ani konce, On je Prvním i Posledním, byl, je a bude.

Třetí článek víry

Háikár hašelíší (השׁלישׁי העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Nejvyšší Stvořitel nemá podobu, že je naprosto Jediný, a není jednota podobná Jeho jednotě, a že nemá tělo, a ani nemá žádné tělesné vlastnosti.

Čtvrtý článek víry

Háikár hárevíí (הרביעי העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Nejvyšší Stvořitel povolal Mojžíše, našeho učitele, pokoj ostatkům jeho, a že (Mojžíš) je hlavou všech proroků.

Pátý článek víry

Háikár hachamíší (החמישׁי העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Nejvyšší Stvořitel daroval prostřednictvím Mojžíše, našeho učitele, Svojí Svatou Tóru, která se nyní nachází v rukách našich.

Šestý článek víry

Háikár hašiší (השׁשׁי העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že každý Syn Izraelem věřící v Nejvyššího Boha a Jeho Tóru, je povinen znát jazyk Tóry a výklad Tóry.

Sedmý článek víry

Háikár haševíí (השׁביעי העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Nejvyšší Bůh obdařil prorockou inspirací také proroky, kteří následovali po Mojžíšovi, našem učiteli, pokoj ostatkům jeho, a poslal je prorokovat budoucnost a domlouvat Svému Lidu Izraele.

Osmý článek víry

Háikár hašemíní (השׁמיני העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Nejvyšší Bůh vzkřísí mrtvé (lidi) v den Svého velkého Soudu.

Desátý článek víry

Háikár haasírí (העשׂירִי העקּר)

Já věřím vírou úplnou, že Nejvyšší Bůh nepřezírá nás, lid zajetí, my však stále odpykáváme trest Jeho. Každý Syn Izraele, věřící v Nejvyššího Boha a Jeho Tóru, je povinen neustále a trpělivě čekat na Jeho spásu, prostřednictvím Mesiáše Jeho z domu Davidova, a obnovení Chrámu Jeho.