Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karaismus je původní víra v TaNaCH ( tzv. Starý Zákon ).

Slovo karaismus je odvozeno od hebrejského slova karaim, které znamená Následovníci Písma.

Dvě velká monotheistická náboženství -  křesťanství a islám sice uznávají pravdivost TaNaCHu, ale nepříjali Tóru v jejím úplném a bezchybném znění, doplnili a upravili její obsah.

Také forma judaismu, který je v dnešní době všobecně praktikován není původním vírou Lidu Izraele, ale talmudismem.

Talmudisté upravili pravdivé poselství Tóry přidáním rabínského učení obsaženého v Talmudu, o kterém tvrdí, že bylo předáno Bohem, navzdory faktu, že v celém TaNaCHu neexistuje žádná zmínka o Talmudu ani o Ústní Tóře.

Původní náboženství Lidu Izraele je to, které předal sám Stvořitel, a které je obsaženo v hebrejské Bibli bez dodatků či korekcí, jak je psáno:

K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Věčného , svého Boha, které vám udílím (5M 4:2).

Karaimské náboženství existuje od doby, kdy Věčný předal svůj Zákon Lidu Izraele.

První z těch, kdo následovali Věčného zákony byli nazýváni Pravověrní a až v 9 století občanského letopočtu začali být nazývání karaimové!

Neexistuje žádný důvod proč označovat pravověrné za zvláštní židovskou sektu, když vyznávají původní víru Lidu Izraele.

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free counters

free counters

 

Autor NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou mesiánskou judeo-křesťanskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, dnes karaimující komunita zneužívající název Bnei Miqra – Qaraim Liberec a Třinec, ani se skupinkou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí alias Karaimler - Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí alias Qaraimler – Samaritáni Velkého Turkestánu, a jejíž většinu tvoří právě bývalí členové Yehoshua ha-Mashiah. Autor NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, který se prohlásil za chachama výše zmíněné karaimující komunity, a který se vydával za potomka karaimů, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele. Jeho podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců. Autor SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení bývalé skupiny Yehoshua ha-Mashiah  Liberec a Třinec, tak od všech aktivit a tvrzení skupiny Ruští Qaraimové v zahraničí alias Qaraimler - Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí alias Qaraimler – Samaritáni Velkého Turkestánu.

 

Автор перевода не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской группе Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (в настоящее время считают себя караимами и употребляют название Бней Микра - Караим), так же как и автор перевода не имеет никакого отношения к группе Русские Караимы за границей alias КАРАИМЛЕР - Караимы-мутазилиты Крымско-Кедарского Толка Заграницей (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской группы). Автор перевода не имеет никакого отношения к самозваным "гахамам", лидером вышеуказанных групп. Автор перевода дистанционируется от всех их действий, тезисов, проектов, мнений и мистификацией группы Русских Караимов за границей.

 

Author has nothing to do with former judeo-christian group Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (at this time this group misuse name Bnei Miqra – Qaraim), as same as author of translation has nothing to do with group Russian Qaraim Abroad alias QARAIMLER - the Mu'tazilite Qaraim of the Crimea and Qedar Abroad alias Qaraimler – Samaritans of Great Turkestan (the base of this group forms approximatelly 17 people from above mentioned judeo-christian group).

Author has nothing to do with self-appointed „hakhams“, leaders of above mentioned groups.
Author disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.

 

06102022