Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vliv karaimů na křesťanské hebraisty.

 

V roce 1641 profesor semitských jazyků na Universitě v Koenigsbergu a expert na karaismus  Joanes Stefanus Rittangel  napsal dopis přednímu anglickému právníkovi a hebraistovi Johnu Seldenovi. Rittnagel  v dopise psaném hebrejsky Seldena  žádal,  aby pomohl publikovat  karaimské rukopisy, které měl ve vlastnictví.

Joanes Stefanus Rittangel se narodil v roce 1606 v katolické rodině, později konvertoval judaismus a pak k protestantismu. Rittangel intenzivně studoval hebrejštinu a hebrejskou literaturu. Není přesně známo, kdy se Rittangel  poprvé setkal  s Karaimy, ale víme o jeho posledních setkáních. Rittangelova návštěva města Troki – jednoho z významných center Karaimů, je zmiňována v dopise, který napsal Mordechai ben Nisan. Mordechai ben Nisan v něm píše:  „Všichni křesťanští , a němečtí učenci  uznávají , že pravé a původní náboženství, které bylo přijato na hoře Sinaj je možné najít u Karaimů. Například v roce 5401 (1640-1641), německý učenec Rittnagel navštívil komunitu ve městě Troki. Jeho duše byla zasažena  karaimským náboženstvím, začal intenzivně studovat karaimské knihy a navštívil místa, kde Karaimové žili. Ve svých dopisech zasílaných komunitám vychvaloval karaimské náboženství a knihy Karaimů. Buď jeho paměť  vyvýšena  pro jeho dobro před JHVH.“

Rittnagel byl karaismem ovlivněn tak, že se rozhodl nevydat svůj latinský překlad klasické židovské mystické knihy Sefer Jecira (nakonec  vydání  nestihl zabránit). Na jedné z jeho cest byla přepadena loď, na které plul  a Rittnagel se proti své vůli dostal do Anglie. V Anglii se Rittnagel setkal  s malou, ale vlivnou skupinou křesťanských hebraistů jako například Samuel Hartlib, John Dury, Ralph Cudworth, John Selden a Jan Amos Comenius / Komenský, které předal své znalosti o karaimském náboženství. Například John Dury získal veškeré informace o karaimském náboženství od Rittnagela, a pochopil, že nemá smysl o něm uvažovat jako o možném překladateli kabalistických knih. Selden ve svých textech cituje dílo Judy Fuki ben Eliezera Šacar Jehuda jako zdoj informací o svatebních zvycích Karaimů, tento zdroj informací mu zprostředkoval Rittnagel . Stejně tak  Selden od Rittnagela získal rukopisy Eliijaha Bašiatčiho Aderet Elijahu. Karaimské náboženství mělo vliv i na Jana Amose Komenského, který se s Karaimy setkal v době svého pobytu v Polsku a zároveň byl ovlivněn Rittnagelem. Komenský byl přesvědčen, že do doby Polsedního soudu přijmou všichni Židé pravou víru Lidu Izraele - karaimskou víru a všichni ostatní ne -Izraelité budou protestantští křesťané.

V roce 1648 odjel Joanes Stefanus Rittangel  navštívit karaimské komunity do Persie.

V roce 1652 Joanes Stefanus Rittangel zemřel.