Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karaimové dodržují kromě Jom haKipurim ještě pět postů, které připomínají zničení prvního Chrámu Babyloňany.

Posty jsou:

Půst Devátého dne čtvrtého měsíce.

Půst Sedmého dne pátého měsíce.

Půst Desátého dne pátého měsíce.

Půst sedmého měsíce.

Půst Desátého dne desátého měsíce.

Jíst a pít je možné do doby než usneme, po probuzení musíme čekat až do konce půstu.

V období postů není zakázaná práce, protože postní dny nejsou popsány v Toře, tj. nejedná se o nařízení Tóry, Tóra nezakazuje práci během půstu.

Během postů v pátém měsíci se čte Pláč Jeřemiášův, který popisuje zničení Chrámu v pátém měsíci.

V Mesiánské době budou posty nahrazeny radostí a slavnostmi.

Toto praví JHVH zástupů: Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj! (Zach 8:19)