Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celovětový Karaimský Judaismus
Rada karaimských mudrců Izraele
P.O.B. 101 Ramla, Tel '08-9249104
Neděle, 8/25/2010


Važený Piotr (Ezra) Wolski (vůdce bývalé mesiánské komunity Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, dnes Bnei Miqra - Qaraim / dopis obdržel i Geršom Tzipris spoluautor obvinění - POZN. ADMINISTRÁTORA)


Mnoho míru,

Odpověď na vaší žádost Radě mudrců o vystavení potvrzení pro imigraci do Izraele

Dostali jsme váš dopis ve výše uvedené věci. Po projednání vaší záležitosti v Radě mudrců, Vám odesílám odpověď Rady mudrců:

1. Každý moudrý člověk ví, že Tóra je jedna, a že pravda je jedna. Ve věcech týkajících se zákazů a povolení, ve věcech přikázání, si uvědomujeme, že i my můžeme mylně interpretovat přikázání, stejně jako si uvědomujeme, že různí lidé mohou mít různé výklady, Boží předpisy jsou ale stále jeden celek, a Jeho přikázání tvoří jeden celek spíše než dvě části, a je zřejmé že nemáme k dispozici žádných sedmdesát tváří Tóry.

2. Organizace Univerzální Karaimský Judaismus, která sdružuje zástupce karaimů z celého světa, a zastupuje karaimské Židy celého světa. Nejvyšší náboženskou autoritou je pro karaimské komunity Rada mudrců [Moecet Chachamin]Celosvětového Karaimského Judaismu. A rav Elijahu Marzouq zastává funkci Vrchního Chachama Univerzálního Karaimského Judaismu, zároveň je hlavou Rady mudrců a Nejvyšším chachamem.

3. Na rozdíl od toho, co vyplývá z vašeho dopisu, zastáváme názor, že stejně jako existuje pouze jedna pravda, tak neexistují dva nebo více karaismů, a to i přesto, že existují drobné rozdíly ve zvycích mezi různými komunitami v rámci jediného karaimského hnutí.

4. Rozhodnutí vydaná Radou Mudrců se týkají všech karaimů, bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Užívání titulu chacham či jiné náboženské hodnosti není možné pouze na základě vlastního prohlášení. Tuto hodnost je možné udělit pouze na základě rozhodnutí Rady Mudrců, po důkladném přezkoumání Rada Mudrců rozhodne, zda je kandidát vhodný a dostatečně kvalifikovaný.

5. Aby se předešlo pochybnostem, je potřeba vysvětlit, že pouze chachamové karaimského společenství, kteří studovali pod vedením karaimských učitelů, a kteří žijí v karaimské komunitě a jsou skutečnými nositeli dědictví - mají pravomoc určit, kdo je a kdo není karaim, stejně jako rozhodovat kdo je karaimským chachamem.

6. A hle, najednou vznikne nová organizace, která používá název našeho společenství, a jejíž členové, se ještě před několika málo lety nepovažovali za karaimy, a kteří ještě před několika málo lety neslyšeli o karaismu - je naší povinností protestovat proti tomuto cynickému užití jména karaimského hnutí.

7. Pouze Rada mudrců a náboženský soud jsou jedinými orgány, které jsou oprávněny vydat osvědčení o tom, že je osoba karaimem. Rádi vám pomůžeme vyřešit předmět vaší žádosti, který jste zmínil ve svém dopise, v případě, že doložíte náboženskému soudu našeho společenství doklady, které potvrdí vaše tvrzení týkající se vašeho původu, teologického vzdělání nebo znalostí s vedením komunity.

8. Organizace Celosvětový Karaimský Judaismus je ochotna spolupracovat s každým karaimem, který je ochoten spolupracovat s ní. A každý karaim má právo být členem organizace. Ale aby bylo možné přijmout osobu za člena a partnera, musí se tato osoba jako člen a partner chovat. Je nemyslitelné, abychom na požádáni - v rozporu se zákony Tóry - uvěřili tvrzení bez prověření předložených důkazů. Protože je zakázáno dělat jakékoliv rozhodnutí bez ověření dokladů či jiných důkazů.

9. Protože vy, ani spoluautoři vašeho dopisu nejste ochotni spolupracovat a sdělovat informace, nemůžeme vás akceptovat jako členy karaimského hnutí, protože nemáme k dispozici žádné důkazy, které by potvrdili, že jste karaimové.

10. Je potřeba zdůraznit, že osoba není karaimem, pouze proto, že si říká karaim, ale proto že pochází z Lidu Izraele, nebo konvertovala (připojila se k Lidu Izraele za svědectví a v přítomnosti karaimské komunity), a protože se chová jako karaim, a věří v principy karaimské víry.

11. Za současného stavu věcí, kdy na jedné straně vy [pl.] nejste ochotni spolupracovat, a nechce být partnery na společné cestě, protože nechcete v bratrské lásce spolupracovat, a nejste ochotni nás informovat o vašem původu a vaší víře.  A protože informace, které máme k dispozici, vámi nebyly vyvráceny (pokud jde o váš původ a víru), nemáme jinou možnost, než z celého srdce odmítnout vaší žádost o vystavení potvrzení, zmíněné ve vašem dopise.

S požehnáním Psané Tóry,

Rav Moše ben Josef Firrouz
Tajemník Rady mudrců (v lednu 2011 byl zvolen Vrchním chachamem)
Be'er Sheva, Izrael

Obrazek

Obrazek